„Pokud dám výpověď, nebo předložím dohodu a jako důvod uvedu, že pečuji o dítě do 15ti let věku, zda dostanu podporu v nezaměstnanosti na úřadu práce?“

Martina, 35 let, listopad 2016

Martina minulý rok přišla o zaměstnání. Zaměstnavatel zkrachoval. Martina ale našla brzy novou práci na zkrácený úvazek. Martina tam ale začíná být nespokojená a od bývalých kolegů slyší bohužel nepříjemné zprávy o zaměstnavateli. Martina si zjistila, že kdyby ukončila pracovní poměr výpovědí či dohodou kvůli péči o dítě mladší 15 let a nekrátila by se ji podpora na úřadu práce.

Otázka:

„Zajímalo by mě, pokud dám výpověď, nebo předložím dohodu a jako důvod uvedu, že pečuji o dítě do 15ti let věku, zda dostanu podporu v nezaměstnanosti na úřadu práce?“

Odpověď:

Formy ukončení pracovního poměru – výpověď ze strany zaměstnavatele, výpověď ze strany zaměstnance, dohoda, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době či ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby.

Skončení pracovního poměru upravují ustanovení § 48 – § 73a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zaměstnavatel se zaměstnancem může ukončit pracovní poměr výpovědí. Výpověď je jednostranný právní úkon, může ho pro ukončení pracovního poměru využít jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů, uvedených v § 52 zákoníku práce.

Zaměstnanec může podat výpověď bez uvedení důvodu. Výpověď podává v písemné formě a musí ji zaměstnavateli doručit.

Výpovědní doba je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně dva měsíce. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Na odstupné je nárok v případě, že byla zaměstnanci dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti, ze zdravotních důvodů dle lékařského posudku nebo pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou.

Dohodu o skončení pracovního poměru je možné uzavřít, pokud se na tom se zaměstnavatelem dohodnete. Dohoda musí být uzavřena písemně a stvrzena podpisy. V dohodě je uveden den, ke kterému je pracovní poměr ukončen.

Podpora v nezaměstnanosti se snižuje, pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, a to na 45 % průměrného měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu.

Pokud uchazeč o zaměstnání ukončí zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů sám nebo dohodou, a to z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních dvou měsíců podpůrčí doby ve výši 65 %, další dva měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Právo na podporu nemá např. uchazeč, se kterým byl v době posledních šesti měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem apod.

Existují také důvody, které úřad práce akceptuje jako vážné důvody ukončení zaměstnání (§ 5 písm. c), a přizná tak podporu v plné výši, jsou to například důvody spočívající v:

–  nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,

– docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte atd.

Pokud byste dala výpověď z některých těchto vážných důvodů, úřad práce by Vám měl přiznat podporu v plné výši.