„Můžu jít na brigádu při pobírání rodičovského příspěvku, jestliže současně pobírám invalidní důchod prvního stupně“?

Lucie, 25 let, leden 2017

Lucie je na rodičovské dovolené a současně pobírá invalidní důchod prvního stupně. Ráda by šla na brigádu, což znamená, že by měla tři příjmy.

Otázka:

„Můžu jít na brigádu při pobírání rodičovského příspěvku, jestliže současně pobírám invalidní důchod prvního stupně? Musím při nástupu na brigádu sdělovat, že pobírám invalidní důchod?“

Pobírání rodičovského příspěvku a výkon výdělečné činnosti se dá kombinovat. Tedy můžete být výdělečně činná, aniž byste ztratila nárok na rodičovský příspěvek. Stejné je to s pobíráním invalidního důchodu. Invalidní důchod je dávka ze systému důchodového pojištění a řeší zcela odlišnou sociální událost, než je mateřství.

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. Při pobírání rodičovského příspěvku není příjem rodiče sledován. Rodič si tedy může výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny. Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží i v případě, kdy rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný.

Lidé s přiznaným invalidním důchodem mohou pracovat a přivydělávat si podle svých možností. Předpisy o důchodovém pojištění neobsahují žádné ustanovení, které by omezovalo výdělkové možnosti poživatelů invalidních důchodů. Pokles pracovní schopnosti se projevuje tím, že invalidní osoba může vykonávat pouze zaměstnání přiměřené svému zdravotnímu stavu. Poživatelé všech tří stupňů invalidních důchodů tedy mohou využít svůj zbývající pracovní potenciál a pracovat podle svých možností.

Domníváme se, že oznámit pobírání invalidního důchodu zaměstnavateli je vhodné, jelikož zaměstnavatel by měl dle zákoníku práce přidělovat zaměstnanci práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu. Samozřejmě není potřeba uvádět podrobnosti. Dále by pobírání invalidního důchodu mohlo mít vliv na plnění všech daňových povinností. Současně sdělujeme, že Občanská poradna Třebíč se daňovou problematikou nezabývá.

Bližší informace můžete nalézt na www.aperio.cz.