Reference

"Bez mé aktivity a Vaší pomoci v této věci by k tomuto dobrému závěru zřejmě nedošlo." Miloš S.