Foto z přednášky pro DPS Hrotovice: Dědické a darovací právo

Kolegové Pavla a Tonda na besedě pro seniory v DPS v Hrotovicích 2. 8. 2018.