Akce v Poslanecké sněmovně 11. 11. 2015 na téma: Sociálně-právní problémy občanů z pohledu občanských poraden