Den otevřených dveří v Občanské poradně Mor. Budějovice s Městským úřadem Mor. Budějovice odborem sociálním 18. 8. 2016