Občanská poradna Třebíč na návštěvě v organizaci Střed, z. ú. (detašované pracoviště v Mor. Budějovicích) 28. 7. 2016