Představení OP Třebíč a OP Mor. Budějovice a jejich služeb v Domě sv. Antonína v Mor. Budějovicích 27. 10. 2016