ROK 2023

Díky finanční podpoře z programu Prevence kriminality 2023 Fondem Vysočiny a Městem Třebíč jsme v roce 2023 mohli realizovat besedy na středních školách s názvem „Už nejsme děti aneb život s občankou v kapse…“

V měsíci říjnu proběhl Týden sociálních služeb a my jsme měli možnost prezentovat služby OP Třebíč, OP Velké Meziříčí a OP Moravské Budějovice na několika akcích:

  • Veletrh sociálních služeb v Třebíči, kde měla vedoucí služby Petra Procházková i besedu k tématu řešení situace dlužníků
  • Informovaný senior ve Velkém Meziříčí
  • Setkání poskytovatelů sociálních služeb s veřejností 2023 v Moravských Budejovicích

V měsíci říjnu proběhl Den otevřených dveří v Občanské poradně Třebíč

V prosinci proběhla v Náměšti nad Oslavou akce Dobrodění a my jsme měli možnost prezentovat služby OP Náměšť nad Oslavou.

V průběhu roku byly realizovány besedy:

  • na téma řešení dluhové problematiky – v Azylovém domě pro muže v Třebíči, Domov pro dětský život Příložany, Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy v Třebíči, v Psychiatrické léčebně v Jemnici a ve Věznici Rapotice
  • na spotřebitelská témata – besedy pro seniory pořádané v Křižanově, Okříškách a v Senior Pointu v Třebíči

Organizovali jsme vzdělávání ve spolupráci s TUDYTAM na téma Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienty, kterého jsme se účastnili s Občanskou poradnou Portimo, Občanskou poradnou Havlíčkův Brod a pracovnicemi z organizace Střed, z.ú., Třebíč a města Třebíče.