Vyhodnocení projektu SeniorAkademie v Třebíčském SeniorPointu – 7. 11. 2016