„Budou dluhy přítele naší dcery automaticky také její, pokud s ním bude žít ve společné domácnosti?“

Karel, 57 let, srpen 2015

Karlova dcera chodí 2 roky s přítelem a nyní si zažádali o přidělení bytu. Přítel má ale nějaké dluhy a Karel slyšel, že  při jejich společném soužití by ty jeho dluhy byly automaticky i dluhy jeho dcery.

Otázka:

„Budou dluhy přítele naší dcery automaticky také její, pokud s ním bude žít ve společné domácnosti?“

Odpověď:

Pokud Vaše dcera nefiguruje v závazcích svého přítele jako povinná, ručitel apod., a nejsou s přítelem manželé, tyto závazky (dluhy) jsou pouze přítele. Nesplácení závazků však může dojít až do fáze exekuce. Jedním ze způsobů exekuce je např. prodej movitých věcí. V tomto případě dochází vykonavatel exekutorského úřadu do bytu povinného (kde se exekutor domnívá, že se povinný zdržuje) a vykonává způsob zvolené exekuce. U movitých věcí nebývá zpravidla na první pohled zjevné, kdo je jejich vlastníkem, proto dochází k soupisu majetku. Pokud v soupisu by byl majetek Vaší dcery, může do 30 dní od soupisu podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu majetku.

Exekutor se při vykonání exekuce řídí především exekučním řádem (zákon č. 120/2001 Sb.) a dále také občanským soudním řádem (zákon č. 99/1963 Sb.).

Kdyby Vaše dcera a přítel byli manželé, tak exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů.