„Mohu si založit osobní účet, kam by mi mohla chodit výplata, aniž by mi byl účet zablokován, když mám povoleno oddlužení?“

Martin, 48 let, listopad 2016

Martin má povoleno oddlužení a hodlá si založit nový osobní účet.

Otázka:

„Zajímalo by mě, zda si můžu založit osobní účet, kam by mi mohla chodit výplata, aniž by mi byl účet zablokován, když mám povoleno oddlužení?“

Odpověď:

V případě, že máte schváleno oddlužení, můžete si bankovní účet založit. Ze zákona Vám náleží dispoziční oprávnění k Vašim příjmům, se kterými můžete po odečtení srážek ze mzdy jakkoliv nakládat. Peněžní prostředky uložené na bankovním účtu náleží pouze Vám a na tyto prostředky nemá nárok ani insolvenční správce, ani soudní exekutoři v případě, že na Vás byla před zahájením insolvenčního řízení vedena exekuce. Výjimka by platila v případě, že by Vám vznikl po schválení oddlužení nový dluh, který byste nebyl schopen splácet a věřitel by k vymožení tohoto dluhu vedl exekuci. Současně připomínáme, že vznik nových dluhů by mohl být jedním z důvodů pro zrušení schváleného oddlužení.

Považujeme za vhodné, abyste svoje kroky konzultoval s přiděleným insolvenčním správcem.

Veškeré informace ohledně Vašeho oddlužení naleznete v Insolvenčním rejstříku. Jedná se o informační systém veřejné správy spravovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR. Insolvenční rejstřík obsahuje seznam dlužníků, seznam insolvenčních správců a digitalizovaný obsah insolvenčních spisů. Pro každého dlužníka se vede jeden insolvenční spis. Insolvenční rejstřík má funkci evidenční, informační a doručovací a je veřejně přístupný na internetové adrese: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do.