bermain slot dengan slot gacor sekarang dijamin maxwin anti rungkad 2023
„Mohu si založit osobní účet, kam by mi mohla chodit výplata, aniž by mi byl účet zablokován, když mám povoleno oddlužení?“ | Občanská Poradna Třebíč, Moravské Budějovice

„Mohu si založit osobní účet, kam by mi mohla chodit výplata, aniž by mi byl účet zablokován, když mám povoleno oddlužení?“

Martin, 48 let, listopad 2016

Martin má povoleno oddlužení a hodlá si založit nový osobní účet.

Otázka:

„Zajímalo by mě, zda si můžu založit osobní účet, kam by mi mohla chodit výplata, aniž by mi byl účet zablokován, když mám povoleno oddlužení?“

Odpověď:

V případě, že máte schváleno oddlužení, můžete si bankovní účet založit. Ze zákona Vám náleží dispoziční oprávnění k Vašim příjmům, se kterými můžete po odečtení srážek ze mzdy jakkoliv nakládat. Peněžní prostředky uložené na bankovním účtu náleží pouze Vám a na tyto prostředky nemá nárok ani insolvenční správce, ani soudní exekutoři v případě, že na Vás byla před zahájením insolvenčního řízení vedena exekuce. Výjimka by platila v případě, že by Vám vznikl po schválení oddlužení nový dluh, který byste nebyl schopen splácet a věřitel by k vymožení tohoto dluhu vedl exekuci. Současně připomínáme, že vznik nových dluhů by mohl být jedním z důvodů pro zrušení schváleného oddlužení.

Považujeme za vhodné, abyste svoje kroky konzultoval s přiděleným insolvenčním správcem.

Veškeré informace ohledně Vašeho oddlužení naleznete v Insolvenčním rejstříku. Jedná se o informační systém veřejné správy spravovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR. Insolvenční rejstřík obsahuje seznam dlužníků, seznam insolvenčních správců a digitalizovaný obsah insolvenčních spisů. Pro každého dlužníka se vede jeden insolvenční spis. Insolvenční rejstřík má funkci evidenční, informační a doručovací a je veřejně přístupný na internetové adrese: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do.