„Může znalec, který má nemovitost ohodnotit vstoupit do nemovitosti bez přítomnosti většinového majitele?“

Martina, 40 let, leden 2017

Paní Martině oznámil exekutor, že bude oceněna nemovitost, jejíž je 1/3 vlastníkem, ale nezdržuje se v ní. Většinový vlastník (2/3) je v současné době dlouhodobě v zahraničí a paní Martina nemá od nemovitosti klíče.

Otázka:

„Může znalec, který má nemovitost ohodnotit vstoupit do nemovitosti bez přítomnosti většinového majitele?“

Odpověď:

Teoreticky znalec do nemovitosti vstoupit bez přítomnosti majitele může.

V praxi to ale bývá tak, že pokud povinný neumožní přístup, znalec to ocení odhadem. Většinou to ale znamená, že cenu podhodnotí, protože oceňuje něco, o čem neví, jak to vypadá.

To, že majitel neumožní vstup do nemovitosti, je zpravidla uvedeno v posudku z dražby, kde je uvedeno, že povinný prohlídku neumožnil. Je samozřejmě vhodnější vycházet při těchto úkonech vstříc a pokud je to jen trochu možné umožnit znalci vstup.