„Nemohou k nám domů exekutoři, když přítel je v oddlužení a splácí své závazky?“

Jana, 32 let, červen 2016

Jany přítel je v oddlužení. Obává se, jestli by exekutoři nemohli přijít k nim domů, kde společně žijí.

Otázka:

„Zajímá mě, jestli k nám domů nemohou exekutoři, když přítel je v oddlužení a splácí své závazky?“

Odpověď:

Sdělujeme Vám, že po zahájení insolvenčního řízení nelze nařízenou exekuci (výkon rozhodnutí) provést. Zákon stanoví, že exekuci (výkon rozhodnutí), která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, lze nařídit nebo zahájit, nelze ji však provést.

Ve vašem případě by nemělo docházet k soupisu majetku („návštěvě u Vás doma“) pověřeným pracovníkem exekutorského úřadu. Avšak pokud by nyní vznikl nový dluh, pak exekuce by již v probíhajícím insolvenčním řízení mohla být provedena. Vznikem nového dluhu v průběhu insolvenčního řízení by došlo k porušení podmínek a hrozbě konkursu.

Pokud by došlo k pochybení exekutorského úřadu, je možné se obrátit na Exekutorskou komoru ČR se stížností, podnětem či dotazem. Více informací najdete zde: http://ekcr.cz/polozit-dotaz.