„Jaké jsou naše možnosti? Jak můžeme získat své peníze zpět nebo vyřešit přepis vozidla?“

Jana a Tomáš, 45 a 46 let, srpen 2015

Jana a Tomáš koupili automobil od muže, který tvrdil, že jej prodává na žádost svého kamaráda, který je momentálně v zahraničí. Po předání dokumentů a peněz však stále nedošlo k přepisu vlastníků v registru. Muž vedený jako majitel jim sdělil, že automobil již před lety prodal. Prodejce jim odmítá vrátit peníze. Jana a Tomáš by rádi získali své peníze zpět nebo se stali právoplatnými majiteli vozidla.

Otázka:

„Jaké jsou naše možnosti? Jak můžeme získat své peníze zpět nebo vyřešit přepis vozidla?“

Odpověď:

Ve Vaší situaci je vhodné se v prvé řadě obrátit na Policii ČR s trestním oznámením na pána, kterému jste dali peníze a který zastupoval údajného vlastníka vozidla na základě plné moci (nikoli na pána, který je zapsán ve velkém technickém průkazu jako vlastník vozidla). Můžete tak i předejít případným dalším problémům s užíváním vozidla, jehož nejste vlastníci a máte ho k dispozici.

Pokud nemáte kupní smlouvu, ani žádný jiný doklad vztahující se k prokázání koupě, nebude možné, abyste dosáhli přepisu, neboť nemáte jak prokázat, že jste získali vlastnické právo k automobilu. Vhodné by bylo se i obrátit na skutečného vlastníka vozidla, zda by Vám poskytl součinnost v téhle věci.

Na stránkách Policie ČR je možnost informativně vyhledat, po zadání SPZ, zda po vozidle není pátráno. Více na http://aplikace.policie.cz/patrani-vozidla/.