„Mám právo žádat o snížení nebo zproštění nákladů na nutnou obhajobu z důvodu nedostatku financí?“

Karel, 33 let, květen 2016

Karlovi v trestním řízení s nutnou obhajobou byl přidělen obhájce. Byl odsouzen a po nějaké době mu přišel dopis od okresního soudu s tím, že si obhájce nárokuje pro něj vysokou částku za jeho obhajobu.

Otázka:

„Zajímá mě, jestli mám právo žádat o snížení nebo zproštění nákladů na nutnou obhajobu z důvodu nedostatku financí?“

Odpověď:

Sdělujeme Vám, že v případě nutné obhajoby zákon dává obviněnému možnost si svého obhájce zvolit, a případně požádat o obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu. Pokud si obviněný obhájce nezvolí, je mu soudem ustanoven. V takovém případě nese náklady na obhajobu zpočátku stát. V případě pravomocného odsouzení obviněného je stát oprávněn tyto náklady na odměnu přisouzenou obhájci následně vymáhat po odsouzeném. Pokud je tedy obviněný uznán vinným, je mu následně zaslána soudem výzva k zaplacení nákladů trestního řízení, mezi které náleží jednak náklady na soudní řízení, znalecké posudky, tak náklady na obhajobu. Předpokládáme, že toto je obsahem dopisu, který Vám byl zaslán od okresního soudu. Nemáme Vaše písemné dokumenty k dispozici a pro konkrétnější posouzení by bylo třeba je vidět.

Vaší možností je podat k soudu návrh na přiznání práva na bezplatnou obhajobu a soud rozhodne, zdali Vám toto právo přizná či nikoliv. Je třeba prokázat nedostatek Vašich finančních prostředků. Pokud by Vašemu návrhu nebylo vyhověno, byl byste povinen požadované náklady uhradit.

V další kroku byste mohl zkusit požádat o snížení (zproštění) dlužné částky u věřitele (obhájce). Pokud byste neměl dostatek finančních prostředků na uhrazení dlužné částky naráz, je možné požádat si o hrazení dlužné částky formou splátkového kalendáře. Dlužná částka by se pak hradila dle splátkového kalendáře postupně.