„Mohu já, která jsem podala vysvětlení, požadovat sdělení o odložení věci, které by po mě mohlo být zaměstnavatelem požadováno?“

Lenka, 40 let, červenec 2017

Lenky fotka byla zveřejněna v médiích s tím, že hledají svědka ve věci krádeže peněženky, v obchodním řetězci ve městě, kde pracuje. Ihned se přihlásila na Polici České Republiky a žádala o stáhnutí fotografie. Článek s fotografií byl sdílen na sociálních sítích, kde ji na požádání stáhli, ovšem v ostatních médiích stále byla zveřejněna. Po dlouhých urgencích a i výsměších ji nakonec stáhli.
Bohužel po nějakém čase v zaměstnání, kde Lenka pracuje, začaly klovat řeči, že peněženku zcizila Lenka. Předvolal si ji p. ředitel, kterému sdělila, že věc byla dle PČR podmínečně odložena. Pro případ, kdyby bylo potřeba, ji ředitel požádal, aby Lenka oznámení o „odložené věci“ předložila.
Lenku tedy zajímá, jak může ona, která podala vysvětlení, požadovat sdělení o odložení věci, které by po ní mohlo být zaměstnavatelem požadováno?

Otázka:

„Zajímá mě, jak můžu já, která jsem podala vysvětlení, požadovat sdělení o odložení věci, které by po mě mohlo být zaměstnavatelem požadováno?“

Odpověď:

Poskytování kopií protokolů či usnesení svědkovi trestní řád výslovně nepovoluje, nicméně ani nezakazuje. Jako svědek jste sice subjektem trestního řízení, ale nejste v postavení účastníka trestního řízení. Nemáte tudíž například ani právo nahlížet do spisu, takže se k usnesení nedostanete ani tímto způsobem. O skutečnosti, jakým způsobem byla věc projednána, má Police ČR povinnost vyrozumět pouze poškozeného, jeho právního zástupce, případně oznamovatele věci, pokud o to požádal do protokolu.

Poskytnutí usnesení o odložení věci bude tedy na zvážení konkrétního policisty, zda Vám je poskytne či nikoliv. V každém územním obvodu Policie ČR mohou přistupovat policisté k poskytování kopií protokolů či usnesení různě.

V situaci Lenky by bylo vhodné najít oporu v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tento zákon stanovuje také Ministerstvu vnitra povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.

Podrobnější informace o tom, jakým způsobem můžete žádost podat, naleznete v níže uvedených odkazech:

http://www.policie.cz/clanek/poskytovani-informaci-podle-zakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim.aspx

http://www.mvcr.cz/clanek/jak-zadat-o-informace-453908.aspx