„Je možné vůbec reklamovat zubní plombu?“

Věra, 55 let, březen 2017

Věra má problémy se zubní plombou. Zajímalo by ji, jestli je vůbec může reklamovat plombu?

Otázka:

„Je možné vůbec reklamovat plombu?“

Odpověď:

V případě Věry se jedná o reklamaci smluvního díla. U tohoto závazku platí stejné podmínky, jako při reklamaci věci, která je předmětem kupní smlouvy.

Podle § 2615 odst. 2 občanského zákoníku o právech objednatele z vadného plnění platí obdobně ustanovení o kupní smlouvě.

Ustanovení § 2618 občanského zákoníku dále říká, že objednatel musí oznámit vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do dvou let od předání díla.

Reklamační lhůta u zubní plomby tedy činí dva roky.