„Mám nárok na proplacení cestovních nákladů, pokud jsem k uplatnění reklamace vadného zboží použil vlastní vozidlo?“

Pavel, 53 let, březen 2016

Pavel zakoupil v kamenném obchodě osobní váhu, která byla šestý den od nákupu nefunkční. V rámci reklamace mu prodejce vyměnil osobní váhu za novou. Pavel, který se pohybuje pouze pomocí francouzských holí, požadoval po prodejci, aby mu proplatil cestovné na jeho invalidní vozidlo. Prodejce odmítl náklady na vozidlo proplatit s tím, že by uhradil pouze nutné náklady, tedy například doporučený balíček s váhou zaslaný do prodejny.

Otázka:

„Zajímalo by mě, zda mám nárok na proplacení cestovních nákladů, pokud jsem k uplatnění reklamace vadného zboží použil vlastní vozidlo?“

Odpověď:

Problematiku reklamace upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale dotýká se jí také zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Občanský zákoník hovoří o takzvaných „účelně vynaložených nákladech.“ Těmito náklady se rozumí pouze ty náklady, které kupujícímu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace, přičemž se bere v potaz to, že jde o náklady nejméně nutné.

Prodejce má tedy právo uhradit Vám jen přiměřené náklady na uplatnění reklamace. Za účelně vynaložené náklady se nejčastěji považuje poštovné, náklady na telefon a podobně. Důležitým předpokladem pro uplatnění výše uvedeného nároku je však skutečnost, že byla reklamace oprávněná. Jinými slovy, proplacení cestovného by ve Vašem případě záleželo na dobré vůli prodávajícího, přestože jste invalida.