„Zajímají mě informace ke vzniklé situaci v souvislosti s vážnou závadou na vstupních dveřích a kam se mám případně obrátit?“

Monika, 56 let, září 2015

Firma na výrobu a prodej oken dodávala Monice plastová okna a dřevěné vchodové dveře. Montáž proběhla 28. 7. 2010 – z tohoto dne má Monika papír – zápis o předání a převzetí díla, kde v soupise vad a nedodělků jsou sepsány připomínky k oknům (poškrábaná fólie – nutná výměna křídla, chybějící síť do okna, krytky na panty atd.) a ke vstupním dveřím jen poznámka, že chybí návod k dodaným lahvičkám na ošetření dřeva.
Pak následovala reklamace vchodových dveří ze dne 27. 8. 2010 (z toho zápis o vyřízení reklamace), kde po měsíci používání docházelo k trhání protiprachové gumy v důsledku toho, že dveře při montáži  byly usazeny v krajní poloze a nešlo přes tuto gumu dveře zavřít.
Výměna poškrábaných fólií křídel oken proběhla 7. 10. 2010 – z tohoto data je opět zápis o vyřízení reklamace.
Posledním dokladem je opět zápis o převzetí a předání díla ze dne 7. 10. 2010 již bez vad a nedodělků.
Dne 7. 8. 2015 Monika zjistila vážnou závadu na vstupních dveřích. Záruka na skryté vady byla 5 let. Firma tvrdí, že dveře již nejsou v záruce, neb záruční doba začala plynout dnem montáže tedy 28. 7. 2010.
Monika neví, jestli mají pravdu. Myslela si, že k předání oken a dveří došlo až 7. 10. 2010 po vyřízení všech reklamací s dodávkou a montáží spojených.

Otázka:

„Zajímají mě informace ke vzniklé situaci v souvislosti s vážnou závadou na vstupních dveřích a kam se mám případně obrátit?“

Odpověď:

Poradna vychází z informací, které Monika poradně poskytla. Poradna nemá k dispozici písemné podklady.

Tato problematika je vymezena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dle § 2604 výše uvedeného zákona je dílo provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel musí dokončené dílo převzít, ale může mít výhrady k případným vadám. Pokud své výhrady neprojeví při převzetí díla, pak mu zhotovitel později nemusí uznat reklamaci a ani soud toto právo nepřizná. Skryté vady se nemusí poznat hned, na jejich reklamaci má objednatel právo. Jakmile se vady projeví, je třeba je uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti let (jestliže máte tuto záruku ujednanou ve smlouvě o dílo, jinak je lhůta dvouletá) od předání díla.

V § 2619 výše uvedeného zákona je uvedeno, že záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla.

Všechny výše citované paragrafy Vám zasíláme v příloze tohoto e-mailu.

Ve Vaší situaci je žádoucí argumentovat zmíněnými informacemi ze zákona. Pokud by věc nebyla vyřešena ve Váš prospěch, pak další možností je obrátit se na sdružení dTest – můžete podat stížnost v rámci služby pro mimosoudní řešení sporů VašeStížnosti.cz, kde budou odborní poradci usilovat o vyřešení sporu mimosoudní cestou. Více informací o této možnosti najdete zde: http://www.vasestiznosti.cz/.

Jestliže byste případně nebyla s jednáním a chováním prodejce spokojena, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI) a podat stížnost, podnět či dotaz. ČOI může prodejci udělit pokutu, ale nemá pravomoc vstupovat do soukromoprávních vztahů. Více informací najdete zde:  http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Poslední možností řešení by bylo řešení sporu soudní cestou.