„Zajímalo by mě, zda je možné zkracovat záruku o jeden rok při zakoupení zboží na firmu. Co dělat s poškozeným telefonem, který se vrátil z autorizovaného servisu. A jak dál jednat s autorizovaným servisem?“

Lucie, 28 let, září 2015:

Lucie si zakoupila telefon z internetového obchodu. Reklamovala telefon během prvního roku již dvakrát na stejnou závadu – nefungoval software. Telefon posílala do autorizovaného servisu společnosti. Poprvé jej opravili, podruhé neshledali žádnou závadu a poslali telefon zpět. Telefon přišel odřený a s promáčknutým displejem. Okamžitě kontaktovala internetový obchodu emailem, v jakém stavu jí byl telefon doručen. Lucii bylo sděleno, že poškození musí řešit s autorizovaným servisem. Lucie napsala do servisu, že závada nebyla odstraněna a chtěla by telefon reklamovat již po třetí na stejnou závadu. Dostala odpověď, že reklamace již není možná, protože telefon kupovala na firmu své matky a zde platí záruka 1 rok. Lucie uvádí, že internetový obchod má v sekci záruka sdělenou větu: Kupující spotřebitel má nárok na 2letou záruční dobu na nákup zboží, avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na 1letou záruční dobu na nákup zboží.

Otázka:

„Zajímalo by mě, zda je možné zkracovat záruku o jeden rok při zakoupení zboží na firmu. Co dělat s poškozeným telefonem, který se vrátil z autorizovaného servisu. A jak dál jednat s autorizovaným servisem?“

Odpověď:

V případě záruky mezi podnikateli – tedy ve Vašem případě internetovým obchodem a firmou matky se jedná o záruku smluvní, a ta nemusí dodržet záruku 24 měsíců, která je stanovena zákonem č. 89/2012 Sb. pro vztah podnikatel – spotřebitel. S tím, že se jedná o smluvní záruku, už jste byla seznámena v obchodních podmínkách, které jste nám předložila, nemůžete tedy požadovat 24 měsíční záruční dobu.

Poškození telefonu servisem budete velmi těžko prokazovat. Musela byste prokázat, že telefon jste poslala na reklamaci nepoškozený, a že se z reklamace vrátil poškozený (mechanicky). V případě, že přišel poškozený i obal, měla byste reklamovat balíček u přepravní společnosti. Pokud druhá reklamace proběhla v záruční době (1 rok) a byla vyřízena jako neoprávněná, pak by v této chvíli nenastala reklamace třetí, ale stále by byla vedena v režimu druhé reklamace.

Pokud byla reklamace v průběhu jednoho roku, pak je vhodné, abyste vznesla vůči servisu písemný nesouhlas s nevyřízením druhé reklamace, resp. s vyřízení reklamace ve smyslu neshledání závady. Je třeba popsat typ závady, tedy specifikovat nefunkčnost konkrétní části telefonu, která stále přetrvává. To vše je nutné vyřizovat písemně.

V případě, že by nebyla uznána reklamace je možno požádat o odborný znalecký posudek, kterým je zjištěno, zdali je reklamace oprávněna. Můžete také podat podnět na prošetření postupu reklamace na Českou obchodní inspekci.

Kontaktní údaje je možno vyhledat na http://www.coi.cz/cz/o-coi/kontakty-inspektoraty/.