„Jak mám postupovat, když chci do starobního důchodu nastoupit až 1. 4. 2016 a ne již 13. 9. 2015? Mám pracovat dál nebo pracovat jako důchodce, co je pro mě výhodnější?“

Hana, 65 let, září 2015

Hana má od 13. 9. 2015 nárok na starobní důchod, ale ráda by ještě nějakou dobu setrvala v pracovním poměru.

Otázka:

„Jak mám postupovat, když chci do starobního důchodu nastoupit až 1. 4. 2016 a ne již 13. 9. 2015? Mám pracovat dál nebo pracovat jako důchodce, co je pro mě výhodnější?“

Odpověď:

Nemusíte rozvazovat pracovní poměr, když budete žádat o řádný starobní důchod. Přiznání důchodu není zákonným důvodem k ukončení pracovního poměru. Výkon výdělečné činnosti v pracovním poměru není překážkou výplaty důchodu. Pro nárok na výplatu starobního důchodu po dovršení důchodového věku není od 1. 1. 2010 rozhodující, zda jeho poživatel pracuje v pracovněprávním vztahu na dobu určitou nebo neurčitou. Zaměstnavateli oznamte, že žádáte o důchod a nadále chcete setrvat v zaměstnání.

Osobě, která vykonává výdělečnou činnost a současně pobírá starobní důchod v plné výši, se zvyšuje procentní výměra starobního důchodu o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti.

Není dána povinnost nahlásit, že nenastoupíte 13.9.2015 do starobního důchodu, proto můžete bez obav dál pracovat a nastoupit  do starobního důchodu až k tomu 1.4.2016 (a k tomu datu ukončit zaměstnání).

Nárok na starobní důchod lze i uplatnit zpětně. Za předpokladu, že byly splněny podmínky nároku, lze důchod přiznat zpětně. Nárok na výplatu důchodu je však časově omezen, výplatu lze přiznat nejvýše pět let zpětně od uplatnění nároku.

Z finančního hlediska je samozřejmě nejpřijatelnější, nadále pracovat v zaměstnání a současně pobírat starobní důchod.