„Je těhotenství důvod, pro který není možné ukončit pracovní poměr ve zkušební době?“

Lucie, 26 let, říjen 2015

Lucie je v pracovním poměru se zkušební dobou a je těhotná. Bojí se ztráty zaměstnání.

Otázka:

„Je těhotenství důvod, pro který není možné ukončit pracovní poměr ve zkušební době?“

„Je stále ochranná lhůta 180 dnů, když skončí pracovní poměr a musím mít odpracováno 270 dnů během posledních dvou let (i když by došlo k přerušení pracovního poměru), aby mi byla vyplacena mateřská?“

Odpověď:

Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zrušit pracovní poměr ve zkušební době se musí pouze písemnou formou, jinak je zrušení neplatné. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější. V tomto e-mailu Vám zasíláme v příloze ustanovení – § 66 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, které se vztahuje k Vašemu dotazu.

Základní podmínky nároku na tuto dávku jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. U OSVČ je další podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství účast na nemocenském pojištění jako OSVČ po dobu aspoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby.

U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů).