„Když jsem na neschopence a oni mi smlouvu neprodlouží, mám jít podepsat ten papír o neprodloužení nebo mě v době neschopenky vyhodit nemohou i když mi končí smlouva?“

Dana, září 2015

Dana pracuje ve firmě, kde má smlouvu na dobu určitou, nyní otěhotněla a je na rizikovém těhotenství. Pracovní smlouva jí bohužel končí na konci listopadu 2015.

Otázka:

„Když jsem na neschopence a oni mi smlouvu neprodlouží, mám jít podepsat ten papír o neprodloužení nebo mě v době neschopenky vyhodit nemohou i když mi končí smlouva?“

Odpověď:

Jestliže máte uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou, pak tato smlouva končí uplynutím sjednané doby. To, že je zaměstnanec v pracovní neschopnosti, nemá vliv na skončení pracovního poměru. Pracovní poměr skončí i v tom případě, že bude zaměstnanec pobírat dávky nemocenského pojištění, tzv. nemocenské. Není třeba podepisovat žádný „papír o neprodloužení“.

Po skončení pracovního poměru musí zaměstnavatel vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list a evidenční list důchodového pojištění.

Je žádoucí v této chvíli komunikovat se zaměstnavatelem.

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď v určitých případech stanovených zákonem i v době pracovní neschopnosti.

Vzhledem k Vaší situaci, kdy Vám má pracovní poměr končit k poslednímu listopadu 2015, by pro zaměstnavatele nebylo výhodné Vám dávat výpověď z pracovního poměru, který je sjednán na dobu určitou.