„Když jsem na neschopence a oni mi smlouvu neprodlouží, mám tam jít podepsat ten papír o neprodloužení, nebo mě v době neschopenky vyhodit nemohou i když mi končí smlouva?“

Petra, 32 let, září 2015:

Petra je žena, která má pracovní smlouvu na dobu určitou, která končí na konci listopadu 2015. Petra otěhotněla rizikovým těhotenstvím a je v pracovní neschopnosti.

Otázka:

„Když jsem na neschopence a oni mi smlouvu neprodlouží, mám tam jít podepsat ten papír o neprodloužení, nebo mě v době neschopenky vyhodit nemohou i když mi končí smlouva?“

Odpověď:

Jestliže máte uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou, pak tato smlouva končí uplynutím sjednané doby. To, že je zaměstnanec v pracovní neschopnosti, nemá vliv na skončení pracovního poměru. Pracovní poměr skončí i v tom případě, že bude zaměstnanec pobírat dávky nemocenského pojištění, tzv. nemocenské. Není třeba podepisovat žádný „papír o neprodloužení“.

Po skončení pracovního poměru musí zaměstnavatel vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list a evidenční list důchodového pojištění.

Je žádoucí v této chvíli komunikovat se zaměstnavatelem.

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď v určitých případech stanovených zákonem i v době pracovní neschopnosti.

Vzhledem k Vaší situace, kdy Vám má pracovní poměr končit k poslednímu listopadu 2015, by pro zaměstnavatele nebylo výhodné Vám dávat výpověď z pracovního poměru, který je sjednán na dobu určitou.