„Mohou mě propustit ve zkušební době?“

Dominika, 21 let, září 2016

Dominika je v zaměstnání v tříměsíční zkušební době, otěhotněla, je jí strašně špatně a bojí se jít marodit. Také ji zajímá, jak se počítá nemocenská, kdyby na ni šla.

Otázka:

„Zajímá mě, jestli mě mohou propustit ve zkušební době? Zajímá mě, z čeho se počítá nemocenská? Zda ze současného zaměstnání nebo nějak zpětně?“

Odpověď:

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být provedeno písemně, pracovní poměr pak skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uvedený den pozdější.

Obecně platí, že ve zkušební době lze zrušit pracovní poměr kdykoli, není třeba čekat na poslední den zkušební doby. Zaměstnavatel to ovšem nesmí učinit v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. V tomto období nesmí být zaměstnanci doručeno písemné zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Doba, kdy je zaměstnanec dočasně práce neschopný, tj. nekoná práci v průběhu zkušební doby, se do zkušební doby nezapočítává.

Dávky nemocenského pojištění se vypočítávají z denního vyměřovacího základu, a to ke dni nástupu na dávku. Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období.

Rozhodným obdobím je období zpravidla 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak. Sociální událostí je myšlen vznik dočasné pracovní neschopnosti. Počítají se zde příjmy od všech zaměstnavatelů v rozhodném období.

Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.

Výpočet nemocenské provádí Česká správa sociálního zabezpečení, která dávku také vyplácí. Vzhledem ke složitosti výpočtu a určení vyměřovacího základu je vhodné se obrátit přímo na tento úřad. Občanská poradna tyto výpočty neprovádí.

Více informací najdete zde: https://www.vypocet.cz/popis-vypoctu-nemocenske
a zde: https://www.vypocet.cz/nemocenska.