„Neměla by se podpora vypočítávat z průměrného výdělku za poslední čtvrtletí?“

Alexandr 44 let, listopad 2015

Alexandr byl zaměstnán, poté byl v pracovní neschopnosti a nyní se byl zaregistrovat na Úřadu práce, kde mu řekli, že se výše jeho podpory bude vypočítávat z národního hospodářství a není potřeba dokládat jeho předchozí příjmy.

Otázka:

„Neměla by se podpora vypočítávat z průměrného výdělku za poslední čtvrtletí?“

Odpověď:

V případě, že uchazeč o zaměstnání splnil podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby (náhradní doba je ve Vašem případě je doba, po kterou jste byl v pracovní neschopnosti), a tato doba byla v rozhodném období dobou poslední, nebo pokud uchazeč o zaměstnání bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, anebo nelze-li u uchazeč o zaměstnání stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ, činí podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců 0,15násobek, další 2 měsíce 0,12násobek, a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházející kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti.
Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházející kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Jiný postup při výpočtu podpory v nezaměstnanosti by byl, pokud byste na úřad práce nastupoval ihned po ukončení pracovního poměru. V tomto případě by se přihlíželo k Vašemu výdělku ze zaměstnání, kde jste naposledy pracoval.