„Jak mám postupovat, čím argumentovat, aby policista svoje stanovisko přehodnotil a věc začal vést jako trestný čin?“

Jana, 32 let, červenec 2015

Jana má problém s otcem svých dvou dětí, který neplatí výživné a je evidován na úřadu práce. Chtěla by na něj podat trestní oznámení, ale policie ji od tohoto postupu zrazuje, ačkoli byla informována, že to možné je, protože nezaměstnanost nezbavuje otce vyživovací povinnosti. Také by chtěla, aby vedle nařízeného výkonu rozhodnutí byla uvalena exekuce na jeho řidičské oprávnění, ale má rozdílné informace o tom, zda je takový souběh možný.

Otázka:

„Jak mám postupovat, čím argumentovat, aby policista svoje stanovisko přehodnotil a věc začal vést jako trestný čin?“

„Čím mám argumentovat jak vyšší soudní úřednici, tak exekutorskému úřadu, že je možný souběh výkonu rozhodnutí a exekuce?“

„Bylo by řešením vzít s sebou na policii a na exekutorský úřad právníka, že by s Vámi pak celou věc řešili jinak a podařilo by se konečně někam pohnout?“

Odpověď:

Ve Vaší situaci je žádoucí podat písemné trestní oznámení, nejlépe přímo na okresní státní zastupitelství (tj. soud). Do oznámení by bylo mj. vhodné uvést, že dotyčný policista opakovaně odmítl věc řešit a od podání trestního oznámení Vás „zrazoval“.

Tento Váš dotaz jsme opětovně konzultovali s odborníky v této oblasti. Bylo nám sděleno, že souběh výkonu rozhodnutí a exekuce je možný. Souběh výkonu rozhodnutí a exekuce není výslovně zákonem upraven, nelze tedy argumentovat přímo paragrafy ze zákona, kde by to bylo jednoznačně uvedeno.

Odborný konzultant nám dále sdělil, že s ohledem na neúspěšnost soudního výkonu rozhodnutí se nabízí jako vhodnější neřešit ne/možnost souběhu obou řízení, ale podat návrh na zastavení výkonu rozhodnutí a následně podat exekuční návrh. V případě, kdy bylo výživné přiznáno pravomocným rozhodnutím, dojde k promlčení až po 10 letech.

Další odborný konzultant nám také potvrdil, že souběh řízení opravdu možný je. Postup je takový, že když byste nechala nařídit exekuci Vámi vybraným exekutorem, tak by ji soud měl vyhovět – poté se řeší způsob, jakým má být exekuce provedena. Pokud by byly při výkonu rozhodnutí nařízeny srážky ze mzdy, pak exekučně by mohli říci, že srážky ze mzdy již není možné nařídit – že se jedná o souběh. Ale pokud jsou výkonem rozhodnutí nařízeny srážky ze mzdy a exekučně byste chtěla např. nařídit pozastavení řidičského oprávnění, pak by se o souběh jednat nemělo. Tento odborný konzultant mne odkázal na článek: http://www.konkurs-vyrovnani.cz/index.php?idac=86&idb=11, který by mohl sloužit jako argument k tomu, že souběh možný je.