Fond Vysočiny Kraje Vysočina

Projekt: "Komplexní podpora sociálně vyloučeným a prevence zadlužení na okrese Třebíč"

Projekt "Komplexní podpora sociálně vyloučeným a prevence zadlužení na okrese Třebíč" je realizován v rámci grantového programu Prevence kriminality 2016 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina. Doba realizace projektu: prosinec 2016 - listopad 2017 Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na prevenci úvěrových podvodů a zlepšení přístupu k bezplatné komplexní podpoře a pomoci. V oblasti komplexní pomoci z dluhové pasti se poradci budou snažit zájemcům pomoci s uplatněním na trhu práce, sestavením osobního a rodinného rozpočtu, určením priorit. Dále zájemcům ukáže cestu pro odpovědné rozhodnutí, zda se zadlužit či nikoliv a jak situaci či situace řešit. 

Hlavním cílem projektu je zlepšení situace sociálně znevýhodněných osob a potenciálních obětí trestné činnosti, komplexní podpora a pomoc při řešení obtíží souvisejících s neschopností splácet dluhy.

Specifické cíle projektu: 1. Pomoc se sepsáním návrhu na povolení oddlužení, komunikace s věřiteli a důraz na prevenci - uplatnění na trhu práce, posilování finanční gramotnosti a motivace k řešení dluhové problematiky. 2. Vytvoření sady informačních materiálů (letáky, plakáty, informační spoty). 3. Přednášková činnost pro studenty SŠ na okrese Třebíč a přednášková činnost v obcích pro seniory a širokou veřejnost na téma Rizika kolem nás.