FOND VYSOČINY KRAJE VYSOČINA

Projekt: „Prevence a řešení negativních důsledků zadluženosti a posílení občanských kompetencí“

Projekt: „Prevence a řešení negativních důsledků zadluženosti a posílení občanských kompetencí“ je realizován v rámci grantového programu Prevence kriminality 2020 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina.

Doba realizace projektu: leden – prosince 2020

Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na řešení dluhové situace, prevenci úvěrových podvodů a  podvodného chování podomních prodejců. Chce přispět k zlepšení přístupu k bezplatné komplexní podpoře a pomoci, předcházet rizikových životním situacím.

Hlavním cílem projektu je zvýšení informovanosti o důsledcích a řešení zadluženosti a posílené občanských kompetencí.

Specifické cíle projektu:

  1. Vytvoření sady informačních materiálů (letáky, plakáty, komiksy).
  2. Posílení občanských a finančních kompetencí – vzdělávací program „Nebuď bílým koněm“ pro studenty SŠ na okrese Třebíč a přednášková činnost v obcích pro seniory, zdravotně postižené a širokou veřejnost na téma „Rizika kolem nás“
  3. Realizace preventivních besed na rozvoj občanských kompetencí a prevence a řešení zadlužení a s tím spojeného rizikového chování pro vězně Věznice Rapotice.