Fond Vysočiny Kraje Vysočina

Projekt: „Zvýšení informovanosti o negativních důsledcích zadluženosti a posílení občanských kompetencí“

Projekt: „Zvýšení informovanosti o negativních důsledcích zadluženosti a posílení občanských kompetencí“ je realizován v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina.

Doba realizace projektu: prosinec 2018 – listopad 2019

Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na řešení dluhové situace, prevenci úvěrových podvodů a zlepšení přístupu k bezplatné komplexní podpoře a pomoci. V rámci projektu budou tvořeny informační materiály, krátké komiksy, přednášky, které budou zvyšovat finanční gramotnosti, programy pro studenty SŠ – „Nebuď bílým koněm“ a preventivní programy pro mládež a děti ve věku od 15 let.

Hlavním cílem projektu je zvýšení informovanosti o důsledcích a řešení zadluženosti a posílené občanských kompetencí.

Specifické cíle projektu:

  1. Vytvoření sady informačních materiálů (letáky, plakáty, komiksy).
  2. Rozvoj občanských a finančních kompetencí – vzdělávací program „Nebuď bílým koněm“ pro studenty SŠ na okrese Třebíč a přednášková činnost v obcích pro seniory, zdravotně postižené a širokou veřejnost na téma „Rizika kolem nás“
  3. Realizace preventivních programů na rozvoj občanských kompetencí a prevence zadlužení a s tím spojeného rizikového chování pro děti ve věku od 15 let žijících v dětských domovech na okrese Třebíč.

komiks9 tr náhled

komiks10

komiks8 tr náhled

komiks7

komiks6 tr nahled

komiks 1 energie_náhled

komiks 2 dluhy náhled

komiks 3 nahled

komiks4 nahled

komiks5 tr nahled