Grantový systém zdravého města Třebíč

Projekt Nebuď bílým koněm III.

Projekt Nebuď bílým koněm III. je realizován v rámci grantového programu „Zdravé město - Prevence kriminality a drogové problematiky“. Doba realizace projektu: duben 2017 - prosinec 2017 Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na rozvoj občanských kompetencí žáků středních škol, zejména učňovských oborů v Třebíči a prevence kriminality. Projekt realizuje jednorázový vzdělávací program v délce dvou vyučovacích hodin na jeden ročník/třídu, kdy jsou žákům srozumitelnou formou předávány informace o důležitosti uvážení svého jednání v souvislosti s podpisy smluv - zejména úvěrových, půjček, ručení, plné moci apod. Rizika související s podpisem na dokumentech, kterým rozumí částečně či vůbec, rizika práce "načerno", prevence statutu „bílý kůň“, edukativní videa, příklady z praxe poradny a doporučení i jak postupovat v konkrétních situacích.