Reference

"Dozvěděl jsem se vše, co jsem potřeboval". J. N.