„Jak mám postupovat, když mi bývalý vlastník vozidla dosud nezaslal plnou moc, která je nutná k převodu v registru vozidel?“

Daniel, 26 let, listopad 2015

Daniel se rozhodl pořídit si automobil. Vše šlo hladce až do chvíle, kdy mělo dojít k přepisu vozidla v registru. Původní majitel přestal spolupracovat, zrušil si telefonní číslo a není k zastižení ani na jím uvedené adrese.

 

Otázka:

„Jak mám postupovat, když mi bývalý vlastník vozidla dosud nezaslal plnou moc, která je nutná k převodu v registru vozidel?“ Více…

„Lze dohodu o vypořádání napadnout soudně a žádat vyrovnání z důvodu změny poměrů?“

Marie, 55 let, říjen 2015

Marie se rozvedla po 24 letech manželství. Majetkové vypořádání provedli dohodou, kterou si sepsali sami. Bydleli v manželově domě, který společně zrekonstruovali. V domě zůstal s manželem nejstarší syn. Nová přítelkyně manžela nechce, aby za synem chodila na návštěvy. Bývalý manžel je ochoten na syna převést polovinu domu. Marie má nyní strach, že v případě úmrtí část domu zdědí manželova nová přítelkyně a dům nebude zachován pro jejich děti.

Otázka:

„Lze dohodu o vypořádání napadnout soudně a žádat vyrovnání z důvodu změny poměrů?“ Více…

„Jaké jsou naše možnosti? Jak můžeme získat své peníze zpět nebo vyřešit přepis vozidla?“

Jana a Tomáš, 45 a 46 let, srpen 2015

Jana a Tomáš koupili automobil od muže, který tvrdil, že jej prodává na žádost svého kamaráda, který je momentálně v zahraničí. Po předání dokumentů a peněz však stále nedošlo k přepisu vlastníků v registru. Muž vedený jako majitel jim sdělil, že automobil již před lety prodal. Prodejce jim odmítá vrátit peníze. Jana a Tomáš by rádi získali své peníze zpět nebo se stali právoplatnými majiteli vozidla.

Otázka:

„Jaké jsou naše možnosti? Jak můžeme získat své peníze zpět nebo vyřešit přepis vozidla?“ Více…